FANDOM


Sad kad ti si tu (I see the light) je romantični duet Zlatokose i Flina. U hrvatskoj verziji pjesmu izvode Franka Batelić kao Zlatokosa i Domagoj Pavin kao Flin Fakin.

Zlatokosa:
Danima moje srce čezne
Želi nać nešto, ne znam što
Dane sam provela u tami
Sad tek vidim to

Sad sam tu
Drhtim ispod zvijezda
Sad sam tu
Beskrajna je noć
Stojim tu i vidim put
I znam da moram poć!

Svjetla sjaje oko nas!
Sada znam da mrak se diže
Svjetla sjaje oko nas!
Svod je nov i zvijezda pun
Topli zrak i mora glas!
Cijeli svijet je meni bliže
Napokon ne brinem se više
Sad kad ti si tu

...

Flin:
Danima zvale su me sjene
Tražio svud sam ne znam kog
Slijep i sam
Nazirao nisam cilj života svog
Sad je tu
Blista ispod neba
Sad je tu
Čudesna ko san
Kad sam tu
Kad gledam nju
Budućnost svoju znam

Oboje:
Svjetla sjaje oko nas!

Flin:
Sada znam da mrak se diže

Oboje:
Svjetla sjaje oko nas!

Zlatokosa:
Svod je nov i zvijezda pun

Oboje:
Topli zrak i mora glas
Cijeli svijet je meni bliže

Napokon ne brinem se više
Sad kad ti si tu
Sa mnom kad si tu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.