FANDOM


Lilo

Uloge Edit

Ostali glasovi Edit

Dora Polić, Luka Peroš, Aleksandra Naumov, Ana Magud, Sven Medvešek, Slavko Juraga, Jasna Bilušić, Jelena Vukmirica Makovičić, Goran Malus, Sven Šestak, Sanja Hrenar, Brigita Luketić, Ivana Hajder, Zlatko Štimac, Marijo Luketa, Milivoj Beader i drugi

Pjesme Edit

Hrvatska sinkronizacija Edit

Redateljica: Katarina-Zrinka Matijević Veličan

Sinkronizacija: Project 6 Studio

Godina sinkronizacije: 2006.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.