FANDOM


P186023 b v7 aa

Uloge Edit

Hrvatska sinkronizacija Edit

Režija: Tomislav Rukavina

Tonska obrada: Livada Produkcija

Godina sinkronizacije: 2008.